Skip Navigation LinksSākums > Par E-veselību > E-veselības statistika

E-veselības sistēmas lietošanas statistika


2019. gads

               Janvāris                                                   

Februāris 
 
 


   
           Marts                                                           
 
 

             

Aprīlis                                                            
             Maijs                                                                   
 


Kopā
2019. gadā                                                              
 Kopā kopš
E-veselības portāla darbības uzsākšanas
E-darbnespējas lapas
             
Atvērtās e-darbnespējas lapas  121 402  51 157 153 032 
57 120     
 98 328 481 039  1 597 930
Noslēgtās e-darbnespējas lapas  104 924  114 535  93 293  81 541  78 036 472 329  1 495 320
E-receptes              
Izrakstītās e-receptes
1 480 440       
 983 830 1 438 080              

1 238 932                             
 1 135 594 6 276 876  18 311 796
Aptiekā izmantotās e-receptes 

1 137 152


 1 027 244 1 198 275  1 293 221  979 114 5 635 006   16 783 822
Vizuālās diagnotikas dati              
Iesūtītie izmeklējumi  56 021  54 378  78 708  81 085  56 424  326 616  870 364
Iesūtītie slēdzieni  69 471  71 027  96 601  100 806  33 264  371 169 1 065 449
Unikālie pacienti  32 474  30 553  40 689  39 021  25 480  168 217  571 177
Pamatdatu ievade (diagnozes, alerģijas u.c.)              
Izveidotie dokumenti  3 764  2 178  2 487  1 261  953  10 643  46 155
Unikālie pacienti   649  318  318  185  136  1 606  10 608
Eiropas veselības2 apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana              
 EVAK pieteiktas  3 276  3 956  5 129  4 977  6 782  24 120  69 456
 EVAK apstiprinātas  3 213  3 900  5 140  4 732  6 676  23 661  68 401