Skip Navigation LinksSākums > Par E-veselību > E-veselības statistika

E-veselības sistēmas lietošanas statistika

 02.01.2018.  15.02.2018. 01.03.2018.  01.04.2018.  01.05.2018.  01.06.2018.  22.08.2018.  05.09.2018. 
E-darbnespējas lapas
           
Atvērtās e-darbnespējas lapas  90 259  249 660  301 960 420 358  502 359  565 589  772 982  773 227
Noslēgtās e-darbnespējas lapas  72 251  192 324  241 367 366 012  455 693  506 669  699 615  701 579
E-receptes                
Izrakstītās e-receptes  368 224  1 707 614 2 104 848 3 138 225  4 197 940  5 210 550  8 060 681  8 540 432
Aptiekā izmantotās e-receptes   252 371  1 287 917 1 652 840 2 614 206  3 490 655  4 243 492  6 315 051  6 667 549
 Vizuālās diagnotikas dati          
Iesūtītie izmeklējumi  89 490  131 948 144 404 175 040  202 159  229 525  322 633  342 208
Iesūtītie slēdzieni  95 738  152 324 170 384 215 121  253 817  294 116  416 496  440 814
Unikālie pacienti  52 929  97 881 110 454 142 913  169 584  187 967  259 484  273 926
Pamatdatu ievade (diagnozes, alerģijas u.c.)          
Izveidotie dokumenti  5 422  18 177 20 231 24 276  25 882  27 815  30 199  30 408
Unikālie pacienti  1 646  4 919 5 442 6 428  6 960  7 310  7 921  7 981
 Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana        
 EVAK pieteiktas  8 543  11 605  12 938  15 671  19 013  22 603  33 343  35 365
 EVAK apstiprinātas  8 379  11 315  12 656  15 035  18 744  22 298  32 914  34 951