Skip Navigation LinksSākums > Par E-veselību > E-veselības statistika

E-veselības sistēmas lietošanas statistika


2019. gada II un III ceturksnis
Jūlijs 

Augusts 

Septembris 
 

Oktobris                          Kopā
2019.gadā                                                           
 Kopā kopš
E-veselības portāla darbības uzsākšanas
E-darbnespējas lapas
           
Atvērtās e-darbnespējas lapas 80 929  77 706  86 031  95 254 869 528 1 986 419
Noslēgtās e-darbnespējas lapas  
59 459             
 65 007  83 121  86 430 830 750 1 853 741
E-receptes            
Izrakstītās e-receptes  

1 016 154                         
761 555  1 214 627  886 411
11 289 485                  
23 324 405
Aptiekā izmantotās e-receptes   845 066  793 864 873 302


1 196 523                                               10 464 813

                       
21 613 629
Vizuālās diagnotikas dati            
Iesūtītie izmeklējumi  40 050  67 192 70 784  66 699 632 981 1 176 729
Iesūtītie slēdzieni  49 480  80 542 196 422  88 869 850 841 1 545 121
Unikālie pacienti  16 909  26 715 26 308  23 490 288 247 691 207
Pamatdatu ievade (diagnozes, alerģijas u.c.)            
Izveidotie dokumenti  818  1 352  491  406 14 626 50 138
Unikālie pacienti  118  226 79  57 2 295 11 297
Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana            
 EVAK pieteiktas  5 207  4 978  4 265  3 534 47 145 92 481
 EVAK apstiprinātas  4 717  5 242 4 045  3 598 46 329 91 069