Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Darba devējiem > E-darbnespējas lapas

E-darbnespējas lapa

 

Kā nodarbinātais darba devējam var apliecināt e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu?
Ja nodarbinātajam tiek atvērta e-darbnespējas lapa, viņam E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv tiek nodrošināta iespēja šo informāciju izdrukāt vai nosūtīt uz darba devēja e-pasta adresi, tādējādi apliecinot e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu. Nodarbinātais darba devējam var nosūtīt gan e-darbnespējas lapu pdf formātā, gan saiti uz e-darbnespējas lapu (saite tiek nosūtīta no e-pasta eveseliba@eveseliba.gov.lv). Lai to izdarītu, pacientam ir jāautorizējas E-veselības portālā ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (piemēram, internetbankas piekļuves datiem).

Līdz ar jaunās kārtības stāšanos spēkā, aicinām uzņēmējus nepieciešamības gadījumā pārrunāt ar saviem darbiniekiem un aktualizēt uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus par kārtību, kādā nodarbinātajam jāsniedz informācija darba devējam par darbnespējas iestāšanos.


Vai e-darbnespējas lapas izdrukai un nosūtītajai saitei ir juridisks spēks?
Elektroniskā dokumenta kopijai, norakstam vai izrakstam papīra formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja kopijas, noraksta vai izraksta pareizība apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ja papīra kopijas, noraksta vai izraksta izsniedzējs pēc pieprasījuma var uzrādīt dokumenta oriģinālu elektroniskā formā un tas atbilst šā likuma prasībām.

Kad informāciju par nodarbinātajam noslēgto e-darbnespējas lapu redzēs darba devējs?
Ja ārsts darbiniekam noslēdzis e-darbnespējas lapu, šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID), un nākamajā darba dienā pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas darba devējam informācija par darbinieka noslēgto e-darbnespējas lapu būs pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kurš uzņēmumā saņem informāciju par nodarbinātajam noslēgtajām darbnespējas lapām?
Informācija par nodarbinātajiem noslēgtajām e-darbnespējas lapām nākamajā darba dienā pēc to noslēgšanas apskatāma VID EDS sadaļā “Pārskati”- “Darbinieku darbnespējas lapu dati”.

VID EDS iespējams pieteikties paziņojumu saņemšanai un šī informācija tiks nosūtīta uz darba devēja VID EDS norādīto kontaktpersonu e-pasta adresi.

Plašāka informācija par e-darbnespējas lapām VID EDS: https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-20

Kāda informācija tiek attēlota e-darbnespējas lapā?
Darba devējs e-darbnespējas lapā redzēs darbnespējas lapas identifikācijas numuru, informāciju par darbnespējas lapas tipu (piemēram, A vai B), darbnespējas lapas veidu (piemēram, pirmreizēja vai turpinājums), darbnespējas periodu, datumu (darbā stāšanās, slēgšanas vai anulēšanas), informāciju par darbinieku (personas vārds, uzvārds, personas kods) u.c.