Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Iedzīvotāji > Citi pakalpojumi

Citi pakalpojumi

Kādi pakalpojumi šobrīd ir pieejami E-veselības sistēmā?

Iedzīvotājiem ir iespējams:

 • apskatīt e-darbnespējas lapas;​
 • apskatīt e-receptes;​
 • apskatīt veselības pamatdatus (diagnozes, alerģijas, izrakstītos medikamentus u.c.);​
 • apskatīt ārstu konsultāciju rezultātus;​
 • apskatīt diagnostisko izmeklējumu rezultātus;​
 • apskatīt e-nosūtījumus (ārstu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem);​
 • apskatīt veiktās vakcinācijas datus un pieteikties vakcinācijai (vai atteikties no tās);​
 • reģistrēties pie ģimenes ārsta (ja ģimenes ārsts lieto E-veselības sistēmu);​
 • elektroniski pierakstīties uz vizīti (ja ārsts veic elektronisko pierakstu E-veselības sistēmā);​
 • saņemt ģimenes ārsta e-konsultāciju (ja ģimenes ārsts lieto E-veselības sistēmu un ir piekritīs sniegt e-konsultāciju);​
 • norādīt savu kontaktinformāciju;​
 • norādīt kontaktpersonas saziņai (piemēram, neatliekamā gadījumā);​
 • pievienot tiesību deleģējumu (pilnvarojot citu personu piekļūt saviem datiem E-veselības sistēmā);​
 • nosūtīt pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšanai;​
 • Pārbaudīt, kurš ir skatījies pacienta datus (auditācijas pieraksti);​
 • Nosūtīt darba devējam informāciju par savu e-darbnespējas lapu.

E-veselības sistēmā ir pieejama tikai tā pacientu medicīniskā informācija, kuru sistēmā ievadījušas ārstniecības personas. Ārstniecības personu pienākums nav ievadīt E-veselības sistēmā pacientu vēsturiskos veselības datus. To iespējams darīt brīvprātīgi, izvērtējot šādu nepieciešamību.


Ārstniecības personām ir iespējams:

 • izrakstīt e-darbnespējas lapas;​
 • izrakstīt e-receptes;​
 • apskatīt un papildināt pacienta veselības pamatdatus (diagnozes, alerģijas, izrakstītos medikamentus u.c.);​
 • aprakstīt diagnostiskos izmeklējumu rezultātus;​
 • apskatīt citu ārstu izveidotos diagnostisko izmeklējumu rezultātus;​
 • izveidot konsultanta rezultātu;​
 • reģistrēt ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu;​
 • izveidot e-nosūtījumus (ārsta konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem);​
 • apskatīt citu ārstu izveidotos e-nosūtījumus un to rezultātus;​
 • reģistrēt veikto vakcināciju, vakcinācijas komplikācijas un kontrindikācijas vakcinācijai;​
 • liegt pacientam tiesības apskatīt noteiktus medicīniskus datus;​
 • Izmantot e-konsultāciju saziņai ar pacientiem un veselības aprūpes profesionāļiem;

  ​
Farmaceitiem ir iespējams:

 • atzīmēt e-receptes medikamenta izsniegšanu aptiekā (parastās un kompensējamo zāļu e-receptes).​
 • Pārbaudīt savā aptiekā izsniegtās zāles.

​​
Sistēmā ir izveidoti arī citi pakalpojumi, bet tie publiskai lietošanai tiks ieviesti pakāpeniski.