Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Ārsti > E-darbnespējas lapa

E-darbnespējas lapa

Kā izsniegt e-darbnespējas lapas bērna vecākiem par slima bērna kopšanu?

Darbnespējas lapu par slima bērna kopšanu var izrakstīt vecākam arī no bērna profila. Ja darbnespējas lapa tiks atvērta pacienta/bērna pieņemšanas laikā un ir atzīmēts cēlonis  "Slima bērna kopšana" vai "Slima bērna kopšana stacionārā", tad lauks "Identifikators" (eDNL saņēmējs) tiek attēlots kā izkrītoša izvēlne, kur ir pieejamās vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds un personas kods. 

Var arī izvēlēties opciju "Cits". Šajā gadījumā ir jānorāda darbnespējas lapas saņēmēja personas kodu un jānospiež uz poga "Meklēt".

Lauks"Izvēlēties bērnu"automātiski tiek aizpildīts ar pieņemtā pacienta/bērna datiem.

Kad no e-darbnespējas lapas (e-DNL) tiks izņemts diagnozes lauks?
Diagnoze e-darbnespējas lapā ir redzama tikai ārstam, kurš noslēdzis e-darbnespējas lapu un pašam pacientam. Tāpat kā līdz šim papīra darbnespējas lapā, arī e-darbnespējas lapā tiks norādīts tikai slimības cēlonis. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.134., diagnozes lauks no e-darbnespējas lapas tiks izņemts, sākot no 2018. gada 1. marta.

 

Kā izveidot papīra darbnespējas lapas “A” turpinājumu jeb e-darbnespējas lapu “B” elektroniski?
Lai izsniegtu darbnespējas lapas “A” turpinājumu –  darbnespējas lapu “B” elektroniski:

 

 1. Izvēlnē “Veids” jāatzīmē sadaļa “Turpinājums”.
 2. Jānorāda informācija par to, kā izsniegta iepriekšējā darbnespējas lapa (izdota sistēmā vai papīra formātā) un pirmā darbnespējas diena, kas norādīta papīra DNL.
 3. Jāatzīmē informācija par pārejošās darbnespējas cēloni.
 4. Sadaļā “Darbnespējas periodi” jānorāda nākamā diena pēc DNL “A” noslēgšanas.

 

Ja nepieciešams izveidot elektroniskās “A” darbnespējas lapas turpinājumu “B”:

 1. Atveriet noslēgto darbnespējas lapu “A”.
 2. Atzīmējiet sadaļu “Reģistrēt “B” turpinājuma lapu”.

Tāpat izvēlnē “Veids” iespējams atzīmēt sadaļu “ Turpinājums” 

Kā elektronizēt darbnespējas lapu?

Lai elektronizētu papīra darbnespējas lapu, ir jāveic tās pašas darbības, kā reģistrējot jaunu “A” vai “B” e-darbnespējas lapu. Papildus:

 1. Laukā “Papīrā izsniegtas darbnespējas lapas numurs” ir jānorāda papīra darbnespējas lapas reģistrācijas numurs.
 2. Laukā “Atvēršanas pamatojums par iepriekšējo periodu” ir jāizvēlas vērtību “Papīra darbnespējas lapas elektronizēšana”.
 3. Kad visa informācija no papīra darbnespējas lapas ir ievadīta sistēmā, jānospiež “Saglabāt”.
 4. Pēc sistēmas paziņojuma, ka dati ir veiksmīgi saglabāti, darbnespējas lapa ir jānoslēdz.

 

e-DNL

Ar detalizētāku informāciju par darbnespējas lapas elektronizēšanu Jūs varat iepazīties E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Mācību materiāli” – “Ārstniecības iestādēm” – “Mācību instrukcijas” – “E-darbnespējas lapas” – Darbnespējas lapas elektronizēšana.

 

 

Kāds e-darbnespējas perioda beigu datums “Līdz” ir jānorāda, ja pacients izrakstās no stacionāra, bet darbnespējas periods turpinās:


 1. Izvērtējot klīnisko situāciju, ārstam jānoslēdz e-darbnespējas lapu norādot, ka darbnespējas perioda beigu datums “Līdz” ir nākotnes datums, pēc kura pacients varēs turpināt e-darbnespējas lapu pie ģimenes ārsta, vai   
 2. ārstam jānoslēdz e-darbnespējas lapu norādot, ka darbnespējas perioda beigu datums “Līdz” ir vienāds ar izrakstīšanas datumu. Ja pacients nevar apmeklēt ģimenes ārstu nākamā dienā, tad ģimenes ārsts izraksta e-darbnespējas turpinājumu, noradot ka perioda sākuma datums “No” ir atpakaļejošs datums? 

 

Pacientu ārstējošais ārsts nosaka pacienta darbnespējas periodu. Ja izrakstot pacientu no stacionāra,  ārsts novērtē, ka darbnespēja turpinās un pacientam nebūs iespējams apmeklēt savu ģimenes ārstu nākamajā dienā, lai saņemt e-darbnespējas lapas turpinājumu, tad pacientu ārstējošais ārsts stacionārā, ir tiesīgs noradīt darbnespējas perioda beigu datumu “Līdz” kā nākotnes datumu. 

 

Ja darbnespējas perioda beigu datums “Līdz” ir vienāds ar pacienta izrakstīšanas datumu no stacionāra, pacientam ir jādodas pie sava ģimenes ārsta piecu darba dienu laikā, lai saņemtu e-darbnespējas lapas turpinājumu.

 

Šajā gadījumā ģimenes ārsts  piecu darba dienu laikā var izrakstīt  e-darbnespējas lapas turpinājumu, norādot, kāpēc e-darbnespējas lapa ir reģistrēta pie ģimenes ārsta ar atpakaļejošu datumu.

 

Vai e-darbnespējas lapa tiek uzskatīta par korekti izrakstītu, ja:

 • noslēgtajā e-darbnespējas lapā ir noradīts, ka pacientam ir jāstājas darbā, bet faktiski tiek izrakstīts e-darbnespējas lapas turpinājums?
 • ja pacientam jāstājas darbā, bet e-darbnespējas lapa vēl turpinās?

​​

Ārsts ir tiesīgs izrakstīt e-darbnespējas lapas turpinājumu pat, ja iepriekš izrakstītajā e-darbnespējas lapā norādīts darbā stāšanās datums.

 

Ja pacients stājas darbā, bet noslēgtajā e-darbnespējas lapā ir noradīts, ka darbnespēja turpinās, ārstam nav jāveic labojumi izrakstītajā e-darbnespējas lapā.

 

Ja pacients nokļūst slimnīcā un tam ir citā iestādē atvērta e-darbnespējas lapa, tad:

 1. ir jāsazinās ar ārstu, kurš ir atvēris e-darbnespējas lapu, par nepieciešamību noslēgt atvērto e-darbnespējas lapu;
 2. ja ar ārstu nav iespējams sazināties, tad stacionārā ārstējošais ārsts var pievienot jaunu darbnespējas periodu, norādot aizvietošanas pamatojumu, vai noslēgt e-darbnespējas lapu, norādot aizvietošanas pamatojumu un atvērt e-darbnespējas lapas turpinājumu.