Skip Navigation LinksSākums > Digitālais Covid-19 sertifikāts > Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš

Sertifikāta derīguma termiņš Latvijas Republikā


Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš

(!) Latvijas Republikā ir atcelta vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņa ieviešana.


Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš var attiekties uz ieceļošanu noteiktās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Šveices Konfederācijā. Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš - 9 mēneši (270 dienas), neatkarīgi no vakcīnas nosaukuma. Prasība attiecībā uz sertifikāta 9 mēnešu derīguma termiņu ieceļošanai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Šveices Konfederācijā neattiecas uz "Balstvakcinācijas sertifikātu". 

Prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu dažādu pakalpojumu saņemšanai, ēdināšanas iestāžu apmeklēšanai u.c. konkrētajā valstī, nosaka katra valsts individuāli. Līdz ar to, pirms došanās uz izvēlēto galamērķi, ieteicams noskaidrot valstī noteiktās prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu iekšzemē. Citu valstu noteiktās prasības nav saistītas ar Latvijas Republikas likumdošanu un vakcinācijas sertifikātam noteiktajiem derīguma termiņiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka ārvalstīs noteiktais sertifikāta derīguma termiņš izmantošanai iekšzemē var būt mazāks nekā ieceļošanai noteiktie deviņi mēneši.

Līdz ar to pirms došanās uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu vai Šveices Konfederāciju, Nacionālais veselības dienests aicina ikvienu iedzīvotāju noskaidrot informāciju par mērķa valsts:

 • prasībām attiecībā uz ieceļošanu (sertifikāta uzrādīšanu elektroniskā vai papīra formātā, Covid-19 testa veikšanas nepieciešamību u.c.);
 • prasībām attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu iekšzemē;
 • citām prasībām attiecībā uz tūristu ierašanos un uzturēšanos valstī Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Iepriekš minēto informāciju iedzīvotāji var noskaidrot, sazinoties ar attiecīgās valsts Kontaktpunktu jeb informācijas punktu. Kontaktpunktu tālruņu numuri un e-pastu adreses var noskaidrot NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Saziņa ar Kontaktpunktu”. Interesējošo informāciju iespējams noskaidrot arī sazinoties ar attiecīgās valsts atbildīgo valsts pārvaldes iestādi. Informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu noteiktām ieceļošanas un uzturēšanās prasībām Covid-19 pandēmijas laikā apkopo Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts un publicē tīmekļvietnē https://reopen.europa.eu/.

 

Kā noskaidrot sertifikāta derīguma termiņu? 

1) Tiek vērtēts tehniskais risinājums, lai no 15. februāra atspoguļotu paziņojumu par sertifikāta derīguma termiņa beigām katra lietotāja profilā tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv

2) Šobrīd derīguma termiņu var aprēķināt, apskatot savā sertifikātā norādīto datumu, kurā veikta vakcinācija. Vakcinācijas datums ir redzams sertifikāta pilnās versijas (PDF formātā) sadaļā “Vakcinācijas datums (pilnā versija ir pieejama, pieslēdzoties www.covid19sertifikats.lv). Piecu vai deviņu mēnešu derīguma laiks ir jārēķina sākot ar nākamo dienu pēc potes saņemšanas.

 

Cik ātri kļūst derīgs sertifikāts par balstvakcināciju?

Balstvakcinācijas sertifikāts ir izveidojams un derīgs izmantošanai uzreiz pēc tam, kad vakcinācijas iestāde ir ievadījusi datus par vakcinācijas faktu E-veselībā. Vienlaikus jāņem vērā, ka informāciju par veikto balstvakcināciju ārstniecības iestādes drīkst ievadīt E-veselības sistēmā 48 h laikā pēc vakcinācijas.


Kāds ir digitālā Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš Latvijas Republikā?

 • Pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņš ir 180 dienas;
 • Laboratoriskā testa rezultāta sertifikāta derīguma termiņš:
  • Latvijas teritorijā ātrajam antigēna testam 24 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas;
  • lai ieceļotu Latvijā, ātrajam antigēna testam 48 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas.

 Dažādas dzīves situācijas un sertifikāta derīguma termiņš

Ja veikta primārā vakcinācija – kāds ir vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš?

Ja primārā vakcinācija veikta:

 •  ar divām vakcīnas devām Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vai Spikevax (Moderna) – sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas).
 • ar vienu vakcīnas devu Janssen (Johnson&Johnson) – sertifikāta derīguma termiņš ir 5 mēneši (150 dienas).

Ieteicams veikt balstvakcināciju un saņemt balstvakcinācijas sertifikātu. Balstvakcinācijas sertifikātam nav derīguma termiņš.

 

Ja sākotnēji divas vai vairākas reizes pārslimots Covid-19 un tad saņemta viena pote – vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas). Ieteicams veikt balstvakcināciju un saņemt balstvakcinācijas sertifikātu. Balstvakcinācijas sertifikātam nav derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

 

Ja sākotnēji saņemta viena Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vai Spikevax (Moderna) vakcīnas deva un pēc tam pārslimots Covid-19 – vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Šādā gadījumā ir izmantojams Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, kura derīguma termiņš ir 6 mēneši (180 dienas). Lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu, kuram nav noteikts derīguma termiņš, nepieciešams pabeigt primāro vakcinācijas kursu. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 


Ja ir saņemtas divas Vaxzevria, Comirnaty vai Spikevax potes un pēc tam ir pārslimots Covid-19 - vai sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš? 

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Ja vēlas, veic balstvakcināciju. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

 

Ja sākotnēji iziets primārais vakcinācijas kurss ar vienas vakcīnas devu Janssen (Johnson&johnson), un pēc tam pārslimots Covid-19 – vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas). Lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu, kuram nav noteikts derīguma termiņš, jāveic balstvakcinācija. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

 

Ja sākotnēji pārslimots Covid-19, pēc tam veikts primārais vakcinācijas kurss ar vienas vakcīnas devu Janssen (Johnson&johnson), un tad saņemta viena vakcīnas devas Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vai Spikevax (Moderna) – vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

 

Saņemta 1. pote, pēc tam pārslimots Covid-19, un tad saņemta 2. pote - vai sertifikātam ir derīguma termiņš? 

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

 


Balstvakcinācijas veikšana


Cik potes ir jāveic balstvakcinācijas ietvaros? 

Balstvakcinācijas ietvaros tiek veikta viena papildu pote jeb vienas vakcīnas devas ievade.

 

Kā pierakstīties balstvakcinācijas saņemšanai?

 • Portālā www.manavakcina.lv.
 • Zvanot sava ģimenes ārsta praksei vai tuvākajai ambulatorajai ārstniecības iestādei (poliklīnika, veselības centrs u.c.).