Skip Navigation LinksSākums > Jaunumi > Iedzīvotājiem

Novērtē E-veselības priekšrocības darbnespējas rādītāju analizēšanai

11.10.2018.
Šodien, norisinājās Nacionālā veselības dienesta (NVD) Konsultatīvās padomes sēdē, kurā tika izvērtēti darbnespējas lapu rādītāji šā gada deviņos mēnešos.

No gada sākuma informācija par izsniegtajām darbnespējas lapām uzkrājas E-veselības sistēmā, kas ļauj analizēt darbnespējas tendences dažādos griezumos. Vienlaikus gan Latvijas Darba devēju konfederācijas, gan Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji norādīja uz nepieciešamību veselības politikas veidošanai analizēt datus atbilstoši slimību diagnozēm, kas bijušas par iemeslu iedzīvotāju darbnespējai. Šobrīd šāda iespēja nepastāv, un vairāk kā 80% no visām darbnespējām cēlonis nav atšifrējams.

 

Sanāksmes gaitā Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece iepazīstināja ar datiem par Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju par izmaksātajiem pabalstiem darbnespējas gadījumā. Pastāv objektīvi iemesli, kāpēc gadu laikā palielinās izmaksāto pabalstu apmērs – palielinās sociālo iemaksu veicēju skaits un attiecīgi arī izmaksātie pabalsti slimības gadījumā, palielinās darba algu apjoms, pieaug bērnu skaits, kuru slimības laikā kāds no vecākiem ir darbnespējīgs u.c.

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, iepazīstinot ar darba devēju skatījumu uz veselības aprūpi, norādīja uz zaudējumiem tautsaimniecībai un uzņēmējiem, ko rada darbnespēja. Darbinieku darbnespēja gada laikā uzņēmumiem rada zaudējumus 170 miljonu eiro apmērā. Tādēļ atzinīgi tika novērtēta datu uzkrāšana e-veselības sistēmā, ļaujot tos izmantot politikas turpmākajā plānošanā.

 

Jau ziņots, ka NVD Konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā.

Konsultatīvās padomes funkcijas ir:

  • ·vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu;​
  • ·veicināt veselības aprūpes finansējuma piešķiršanas un izlietojuma efektivitāti.