Skip Navigation LinksSākums > Jaunumi > Iedzīvotājiem

www.zva.gov.lv - noderīga informācija veselības aprūpes profesionāļiem ikdienas darbā

24.07.2019.
Zāļu valsts aģentūras (Aģentūra) aktuālā informācija ārstiem, farmaceitiem un ikvienam veselības aprūpes speciālistam pieejama aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.

Informācija tīmekļa vietnē sagrupēta pa klientu grupām. Veselības aprūpes speciālisti nozares aktuālās ziņas, vēstules veselības aprūpes speciālistam, riskmazināšanas izglītojošos materiālus, kā arī citu noderīgu informāciju var atrast sadaļā Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm. Sadaļā pieejami arī dažādi rīki ikdienas darbam, piemēram, ATĶ klasifikators, drošuma izmaiņas zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās, vielu saraksts, kā arī elektroniski pieejams izdevums “Cito!”.

Informatīvais izdevums ārstiem, farmaceitiem un ikvienam veselības aprūpes speciālistiem “Cito!” kļuvis par neatņemamu atbalstu ikdienas darbā, kas sniedz aktuālu informāciju par zāļu un medicīnisko ierīču lietošanas drošumu. “Cito!” slejās nozares profesionāļi, tajā skaitā Zāļu valsts aģentūras eksperti, dalās pieredzē, publicē rakstus par aktuāliem medicīnas jautājumiem, kā arī veicina viedokļu apmaiņu. Katrā “Cito!” numurā tiek publicēti arī grozījumi Latvijas Zāļu reģistrā. Tāpat tiek sniegta precīza informācija, kādas drošuma izmaiņas ir veiktas zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās konkrētām aktīvām vielām. Ikvienā “Cito!” numurā tiek publicēta informācija, kuras zāles noteiktā laika posmā uzsāk izplatīt Latvijā.

Tāpat Aģentūras tīmekļvietnē veselības aprūpes specialisti var izmanot ziņojumu iesniegšanas iespējas, t.i., paziņot Aģentūrai, ja kādas zāles Latvijā nav pieejamas, iesniegt zāļu blakusparādību ziņojumu. Sistēmā ir pie­ejams arī biovigilances ziņojums. 

Tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv pieejams saraksts ar zālēm, kurām konstatēts piegādes pārtraukums, ja zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks ir sniedzis datus Aģentūrai, tad norādīts arī paredzamais zāļu piegādes atjaunošanas datums.  

 

Visbiežāk veselības nozares profesionāļi ikdienas darbā izmanto Aģentūras tīmekļa vietnē pieejamo informācijas avotu Latvi­jas Zāļu reģistru. Reģistrā apkopota informā­cija par nacionālā, savstarpējās atzīša­nas procedūrā, decentralizētā procedūrā, centralizēti reģistrētām un paralēli im­portētām zālēm, tajā skaitā arī sniegta informācija par zālēm, kuras ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī tām, kuras ir noteiktas kā referentās zāles, papildus norā­dītas maksimāli pieļaujamās zāļu pro­duktu cenas aptiekā. 

Aģentūra aicina veselības aprūpes specialistus ikdienas darbā izmantot iestādes tīmekļvietnes piedāvāto informāciju un rīkus ikdienas darbam. 

 

Informācijas par Aģentūras tīmekļvietnes iespējām pieejama informatīvā materiālā.