Skip Navigation LinksSākums > Jaunumi > Iedzīvotājiem

Paplašinātas zobārstu iespējas saņemt finansiālu atbalstu, iesaistoties valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā ārpus Rīgas

27.08.2021.
Lai uzlabotu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību ārpus Rīgas, ko pamatā nodrošina bērniem, paplašināts to zobārstu loks, kuri var pieteikties un saņemt finanšu atbalstu. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka katrā no reģioniem šobrīd ir vairāki desmiti zobārstniecību, kur sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus, bet tas nav pietiekami, lai segtu pieprasījumu.

Kompensāciju izmaksa vērsta uz speciālistu piesaisti reģioniem, kuri strādā valsts apmaksāto pakalpojumu jomā. Kārtība, kādā tās izmaksā, tika pieņemta 2017. gada 24. martā. Šā brīža nosacījumi paredz, ka atbalstu var saņemt arī tie zobārsti, kuri 2017.gada 24.martā ārpus Rīgas sniedza tikai maksas pakalpojumus, bet turpmāk noteiktā apjomā iesaistīsies valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā. Tas būtiski paplašina zobārstu iespējas pietiekties. Veselības ministrija aicina zobārstus to izmantot, lai pakalpojumi bērniem būtu pieejamāki.


Saskaņā ar esošo kārtību, zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apjomā tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam. Atsevišķus pakalpojumus apmaksā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajiem.


Kompensācijas pretendentam Veselības ministrijā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, tostarp jābūt noslēgtam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu. Zobārstiem iespējams saņemt naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas, kā arī par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem. Atbalsts pieejams arī zobārstu asistentiem, zobu higiēnistiem un zobārstniecības māsām, kas strādās vienā komandā ar zobārstu - kompensācijas saņēmēju, kā arī atbildīs vēl citiem papildus izvirzītajiem nosacījumiem.


Pieteikumu pieņemšana no ārstniecības personām, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, sākās 2018. gada sākumā un turpināsies līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam, paredz esošā kārtība. Ņemot vērā ārstniecības personu interesi, ar MK noteikumu grozījumiem palielināts arī projekta kopējais attiecināmais finansējums, kas sasniedz 11 960 105 eiro.


Jau ziņots, ka atbalstu šā projekta ietvaros var saņemt noteikts ārstniecības personu loks, tajā skaitā ārsti, māsas, ārsta palīgi u.c. speciālisti, kuru reģionos trūkst. Saņemot kompensāciju ārstniecības personu tiek uz noteiktu laiku piesaistīta darbam ārpus Rīgas.


Papildu informācija: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/zobarstiem-paplasinatas-iespejas-pieteikties-naudas-kompensacijam-par-valsts-apmaksato-pakalpojumu-sniegsanu-arpus-rigas