Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Skaidrojums par ģimenes ārstu prakšu janvāra rēķinu apmaksu

02.03.2023.
Atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos izplatīto informāciju par to, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) nav veicis ģimenes ārstu prakšu 2023. gada janvāra rēķinu apmaksu par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, NVD informē, ka šo rēķinu apmaksa ir uzsākta 1. martā. Atbilstši NVD un ģimenes ārstu praksēm savstarpēji noslēgtajam līgumam maksājuma veikšanā tiek ievērots noteiktais termiņš, t.i. maksājums var tikt veikts līdz 7. martam*.

Atšķirībā no citiem mēnešiem, katra gada janvārī maksājums tiek veikts nedaudz vēlāk, jo, lai apstrādātu datus Vadības informācijas sistēmā, kurā ģimenes ārstu prakses ievada talonus par sniegtajiem pakalpojumiem, sākumā ir nepieciešams noslēgt datu apstrādi un norēķinus par iepriekšējo gadu (šajā gadījumā - 2022. gadu). Kad tas ir pabeigts, sistēmā ir iespējams uzsākt jaunā gada talonu apmaksu. Ņemot vērā, ka atsevišķu NVD līgumpartneru ievadītajos talonos tiek konstatētas neprecizitātes un iestādēm tiek lūgts tajos veikt precizējumus, ir nepieciešams papildu laiks, līdz ar to norēķinus NVD var veikt nedaudz vēlāk nekā ierasti. Jāatzīmē, ka citos mēnešos NVD vienmēr cenšas veikt norēķinus ātrāk nekā līgumā noteikto 20 dienu laikā.


Februārī NVD bija nosūtījis ģimenes ārstu praksēm e-pastu par prognozējamo situāciju ar janvāra norēķiniem, kas ietvēra arī informāciju par līgumā noteikto punktu, ka ģimenes ārsta prakse var pieprasīt NVD avansa maksājumu par 2023. gada janvāri. No kopumā 1137 ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm, kas sniedz ģimenes ārsta pakalpojumus, iesniegums par avansa maksājumu tika saņemts no 19 % jeb 211 iestādēm.


*Atbilstoši NVD un ģimenes ārstu prakšu noslēgtajam līgumam rēķinu ir jāizveido līdz katra mēneša 12. datumam. Divu darba dienu laikā ģimenes ārstam ir jāizskata izveidoto rēķinu un trešajā darba dienā rēķins ir jāapstiprina. Divdesmit kalendāro dienu laikā no brīža, kad rēķins ir apstiprināts, NVD to ir jāapmaksā.