Skip Navigation LinksSākums > Aktualitātes > Iedzīvotājiem

Ārstniecības iestādēs strādājošajiem no aprīļa paaugstinās darba samaksa

28.03.2023.
Ārstniecības iestādēs strādājošajiem no aprīļa paaugstināsies darba samaksa, kam šogad papildu tiek novirzīti 41,5 miljoni eiro.

Valdība šodien, 28. martā, veica grozījumus Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā un citos normatīvos*, lai īstenotu atalgojuma paaugstināšanu veselības aprūpes nozarē atbilstoši veselības nozares budžetā piešķirtajiem papildu līdzekļiem.


No 1.aprīļa vidējā darba samaksa valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem  palielināsies līdz 2083 eiro mēnesī (pieaugums par 6,11%), vidējā darba samaksa ārstniecības un pacientu aprūpes personām palielināsies līdz 1303 eiro mēnesī (pieaugums par 10,14%), bet ārstniecības un pacientu atbalsta personām vidējā darba samaksa pieaugs līdz 865 eiro (pieaugums par 16,11%).


Veselības aprūpes nozares personālam ir neaizvietojama loma, lai nodrošinātu labus sabiedrības veselības rādītājus. Veselības ministrijā notikušajās sarunās ar mediķu arodbiedrību tika uzsvērts, ka būtu svarīgi vadīties pēc principa, ka mēneša vidējā darba samaksa veselības nozarē strādājošajiem (tarifā) tiek paaugstināta katru gadu, savukārt ārstniecības personu vidējā darba samaksa (tarifā) tiek palielināta ne mazāk kā par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Sarunas ar arodbiedrību notiek Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) formātā. VANA ir Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sastāvdaļa, kas apvieno Veselības ministrijas, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus.

 

*Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”;**Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”