Skip Navigation LinksSākums > Līgumi > Ārstniecības iestādēm un aptiekām > Līgumu slēgšana par E-veselības sistēmas izmantošanu

Līgumu slēgšana par E-veselības sistēmas izmantošanu

 

Lai noslēgtu līgumu, nepieciešams:


1.solis

Lejupielādēt pieteikuma formu, to aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv, kā e-pasta tēmu norādot "E-veselības izmantošanas līguma noslēgšana". 

Līgums tiek slēgts tikai ar ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētām ārstniecības iestādēm, kuru darbība nav apturēta vai Latvijas Zāļu valsts aģentūras reģistrā reģistrētajām aptiekām, kuru licence nav anulēta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.


2.solis

Pēc līguma parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu no NVD puses, tas tiek nosūtīts ārstniecības iestādei/aptiekai uz e-adresi vai pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


3.solis

Saņemot no NVD puses parakstītu līgumu, ārstniecības iestāde/aptieka to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv.

Kopā ar parakstīto līguma eksemplāru ir jānosūta arī aizpildīta veidlapa par pieslēguma veidu.

Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad līgums ir abpusēji parakstīts. Piekļuve E-veselības sistēmas produkcijas videi tiek nodrošināta pēc abpusēji parakstīta līguma saņemšanas atbilstoši noslēgtā līguma 1. pielikuma 3. un 4 punktā un 2.pielikuma 5.punktā noteiktajai kārtībai.


Atgādinām, ka ārstniecības iestādes un aptiekas E-veselības sistēmu var izmantot divos veidos:

  1. Izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv
  2. Izmantojot līdz šim lietoto ārstniecības iestādes vai aptiekas sistēmu, kas ir pielāgota darbam ar E-veselības sistēmu (vienojoties ar ārstniecības iestādes informācijas sistēmas izstrādātāju), t.i., satur e-veselībā esošās funkcionalitātes (darba nespējas lapa, e-recepte, vakcinācijas fakts u.c.) un tiek nodrošināta datu saņemšana/nodošana.

Svarīgi! Līgums par E-veselības sistēmas lietošanu jāslēdz neatkarīgi no tā, kādā veidā E-veselības sistēmai iestāde/aptieka pieslēgsies – izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv vai savu līdzšinējo informācijas sistēmu, kas salāgota darbam ar E-veselību.


Ja ir jautājumi par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar NVD teritoriālo nodaļu pēc ārstniecības iestādes/aptiekas juridiskās adreses.