Skip Navigation LinksSākums > Pakalpojumi > Pakalpojumi iedzīvotājiem > E-pakalpojumi Latvija.lv

E-pakalpojumi


Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumi ir pieejami valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Lai izmantotu e-pakalpojumus, nepieciešams autorizēties kādā no portāliem ar drošas piekļuves līdzekļiem - internetbankas piekļuves datiem, mobilo lietotni "eParaksts Mobile", personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni "Smart-ID".ELEKTRONISKĀS RECEPTES, DARBNESPĒJAS LAPAS UN NOSŪTĪJUMI


E-pakalpojums
"Manas e-receptes"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām savām receptēm, kas ir izveidotas valsts E-veselības sistēmā (arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām).


E-pakalpojums
"Saņemtās darbnespējas lapas"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par savām e-darbnespējas lapām, kas ir izveidotas valsts E-veselības sistēmā (atvērtajām, anulētajām un slēgtajām).


E-pakalpojums
"Saņemtie nosūtījumi"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par saviem nosūtījumiem medicīnisko pakalpojumu saņemšanai un to statusiem (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA  
       
                                                                           

E-pakalpojums "Pacienta medicīnas pamatdati"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt savus medicīnas pamatdatus – alerģijas, biežāk lietotos medikamentus, savu kontaktinformāciju, kontaktpersonas u.c. (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Pacientam noteiktās diagnozes"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par sev noteiktajām slimību diagnozēm (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par veiktajiem pierakstiem medicīnas pakalpojumu saņemšanai (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Pacientam veiktie izmeklējumi"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par veiktajiem izmeklējumiem (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem un to rezultātiem (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Mani vizuālās diagnostikas dati"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par veikto vizuālās diagnostikas izmeklējumu attēliem un slēdzieniem (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošu personu). Piemēram, rentgena, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses u.c. Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.


ĢIMENES ĀRSTS

E-pakalpojums "Reģistrēties pie ģimenes ārsta"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt savam ģimenes ārstam reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošo personu), kā arī pārskatīt visus reģistrācijas pieteikumus un to statusus. Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var pieteikt un saņemt konsultāciju no sava ģimenes ārsta elektroniskā veidā (arī no savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošo personu ģimenes ārstiem). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā. CITI E-PAKALPOJUMI

E-pakalpojums "Kas skatījies manus medicīnas datus" 

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt, kurš veselības nozares speciālists un kad E-veselības sistēmā ir skatījies iedzīvotāja medicīnas datus (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošo personu).

E-pakalpojums "Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var noteikt piekļuvi (atļaut, aizliegt) ārstiem saviem medicīnas datiem valsts E-veselības sistēmā (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu). Noteikt piekļuvi var tikai tiem datiem, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā. Brīdinām, ka pilnīgs aizliegums datu piekļuvei var apdraudēt kvalitatīvas un iespējami savlaicīgas veselības aprūpes sniegšanu!

E-pakalpojums "Medicīnas pakalpojumu izmaksas" 

Šobrīd e-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par saņemto valsts kompensējamo medikamentu izmaksām (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošu personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.

E-pakalpojums "Atgādinājumi pacientam"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var pieteikties vai atteikties saņemt informāciju par savām plānotajām (vai nepieciešamajām) vai notikušajām aktivitātēm veselības jomā, kā arī norādīt vēlamo paziņojumu saņemšanas kanālu (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu).

E-pakalpojums "Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)"

E-pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) un saņemt informāciju par izsniegtajām EVAK (arī par savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošo personu). Pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības iestāde ir ievadījusi valsts E-veselības sistēmā.